Fullspectrum, broadspectrum nebo izolát?

Jistě jste si na našich olejích všimli označení „fullspectrum“, které můžeme do češtiny přeložit jako „plnospektrální“. Co to však znamená? A jaké další druhy výtažků existují? Odpovědi naleznete v našem blogu.

5% Fullspectrum CBD olej značky CBDMind

Složení spektra kanabinoidů

Kromě výše zmíněného pojmu „fullspectrum“ se můžete setkat také s pojmy „broadspectrum“ a „izolát“. Tato trojice označení tvoří klasifikační škálu kanabinoidního spektra. Podle toho, jak je kanabinoidní spektrum složeno, je i pojmenováno.

Co myslíme tím „jak je složeno“? Z některých našich předchozích blogů již víte, že rostlina konopí neobsahuje jenom kanabinoid CBD, ale i plno dalších (CBC, CBG, THC,…). U kanabinoidů však výčet látek obsažených v konopí nekončí. Svou roli hrají také terpeny, flavonoidy, antioxidanty a další látky. Množství a profil jednotlivých složek rostliny se odvíjí od její odrůdy.

Veškeré látky potřebujeme z rostliny nějakým způsobem extrahovat (v případě našich olejů je použita nejšetrnější metoda pomocí superkritického CO2), tím dostáváme plnospektrální (fullspectrum) extrakt.

Fullspectrum

Jak už název plnospektrální extrakt napovídá, tak jde o výtažek obsahující celé spektrum látek obsažených v konopí (všechny kanabinoidy včetně THC, terpeny, flavonoidy atd.).

+ Plnospektrální výtažek má nejvyšší účinnost a terapeutické schopnosti (tzv. doprovodný efekt), a to díky tomu, že na sebe všechny látky vzájemně působí a vytváří mezi sebou synergický účinek.

- Přítomnost THC (byť pouze v povoleném stopovém množství).

Broadspectrum

Broadspectrum neboli širokospektrální výtažek je pomyslný mezistupeň plnospektrálního výtažku a izolátu. Jde o produkt, u něhož výrobci úplně odstraňují kanabinoid THC, aby jej mohli prodávat i v místech, kde je THC přísně zakázáno.

Po extrakci oleje ze surového materiálu dojde k oddělení THC od zbytku směsi pomocí separační metody chromatografie. Díky tomu zůstanou ostatní látky neporušeny.

+ Širokospektrální extrakty jsou vhodné pro lidi, kteří se chtějí úplně vyhnout THC, ať již z obavy z pozitivního výsledku na přítomnost THC v krvi či z jejich extrémní citlivosti na účinky THC (i ve stopovém množství).

+ U širokospektrálních extraktů nehrozí žádné psychoaktivní účinky.

- Vyloučení THC má za následek oslabený doprovodný efekt a synergický účinek. Jednoduše řečeno broadspectrem nedosáhnete takových výsledků jako fullspectrem.

CBD izolát

CBD izolát je nejčistší forma CBD (až 99,9 %), kterou lze pořídit. Jde o extrakt, který byl očištěn o jakékoli další látky z konopí. Nejčastěji se s ním setkáte v podobě bílého bezpachého prášku. Izoláty se také často mísí s nosnými rostlinnými tuky za účelem vzniku tinktury, popř. se vkládají do tobolek, dělají se z nich masti apod.

+ Nejlevnější varianta extraktu.

- V porovnání s plnospektrálními a širokospektrálními produkty mají minimální účinnost.

Po čem sáhnout?

Jednoznačně nejlepším výtažkem, který můžete svému tělu dopřát, je plnospektrální (fullspectrum). Jeho účinky a tzv. doprovodný efekt jsou prokazatelně nejvyšší. Někteří jedinci však mohou být vysoce citliví na kanabinoid THC, pro ty bude vhodnější forma širokospektrálního (broadspectrum) extraktu. Širokospektrální výtažek byste měli zvolit také v případě, že vás čekají testy na přítomnost THC v krvi.

CBD izolát nedoporučujeme užívat vůbec, jde o nejméně účinnou formu extraktu, která je vhodná pouze v případě, že zjistíte, že jste na některou látku z konopí velmi citliví a nedělá vám dobře.

Zpět na blog