Jak se vyrábí CBD olej

Olej je jednou z nejefektivnějších variant užívání CBD. Přestože většina konzumentů již poznala jeho úžasné benefity na vlastní kůži, o procesu výroby tuší málokdo. Možná je to tím, že jde o poměrně složité a málo atraktivní téma. V našem článku to tedy zkusíme jednoduchou a stravitelnou formou.

5% Fullspectrum CBD olej CBDmind

Výrobnímu procesu předchází pěstování a sklizeň

Ještě před tím, než květy konopí poslouží finálnímu zpracování a „promění se“ v olej, musí vyrůst a být sklizeny. K pěstování rostlin určených pro výrobu CBD olejů se využívá semínek technického konopí, jež mají vysoký obsah CBD a zároveň nízký obsah THC. Tím se zamezí nežádoucímu množství ve výsledných produktech.

Poté, co rostlina projde fází kvetení, přijde na řadu sklizeň, při níž jsou odstraněny semínka a listy, a zbylý stonek s květy se nechá uschnout, aby se následně namočil a oddělilo se vlákno. Samičí květy, v nichž je obsah CBD největší se nadrtí na prášek, který má před sebou hlavní fázi procesu – extrakci.

Tři nejpoužívanější druhy extrakce

Nejčastější postupy při extrakci neboli vyluhování účinných látek z rostliny jsou extrakce pomocí organických rozpouštědel (ethanol, propan či butan), olejová extrakce (provádí se pomocí jedlých olejů, např. olivovým), a extrakce pomocí superkritického CO2. Každý ze zmíněných způsobů ovlivňuje kvalitu výsledného produktu po svém. Podívejme se na výhody a nevýhody všech tří variant.

1. Extrakce pomocí organických rozpouštědel

Nejčastějším rozpouštědlem, které se při extrakci využívá, je alkohol. Výhodou této metody je malá náročnost na vybavení a poměrně snadný postup. Rostlinný materiál je zahříván společně se zvoleným rozpouštědlem, přičemž dochází k uvolňování CBD a dalších žádoucích sloučenin. Vzniklá tekutina se následně přefiltruje a zbylé rozpouštědlo se nechá odpařit.

CBD oleje vyráběné tímto způsobem mají příjemnou chuť a zachovávají si veškeré prospěšné látky, zároveň však nelze přesně zacílit na extrakci konkrétní sloučeniny, např. CBD, alkoholová extrakce není tudíž tolik přesná jako extrakce pomocí superkritického CO2. K práci s organickými rozpouštědly při vysokých teplotách musí být přistupováno s maximální obezřetností, mohou být nebezpečné.

2. Extrakce pomocí jedlých olejů
Nejjednodušší metodu představuje extrakce pomocí oleje, nejčastěji se využívá olivový, lze však použít i MCT olej, hroznový olej apod.

Prvním krokem k úspěšné extrakci je proces zvaný dekarboxylace čili aktivování kyselých kanabinoidů pomocí tepla. O významu dekarboxylace níže.

Po dekarboxylaci surového materiálu se ke konopí přidá olivový olej a celá směs se zahřeje na 100 °C, dokud se neodpaří všechen olivový olej a nezůstane pouze koncentrovaný CBD olej. Výhoda této extrakce spočívá v její jednoduchosti. Není potřeba žádné specializované vybavení, a na rozdíl od výroby oleje pomocí ethanolu jde o bezpečnou metodu. Nevýhodou je malé množství výsledného produktu a také jeho rychlé znehodnocení, k němuž dochází při skladování v nevhodných podmínkách.

3. Extrakce pomocí superkritického CO2

Nejefektivnější extrakcí, kterou lze při výrobě CBD oleje použít, je extrakce pomocí superkritického oxidu uhličitého, který se využije jako rozpouštědlo. Celý proces se odehrává v jeho třech hlavních oddílech: extrakční nádobě, akumulátoru a separátoru. Jakmile je nádoba naplněna drceným konopím, akumulátor do ní dodá tekuté CO2 , které se díky optimální regulaci tlaku a teploty stlačí do tzv. superkritického stavu. S rostoucí hustotou roste i schopnost rozpouštět látky, a tak vzniká směs oxidu uhličitého a kanabinoidů, z níž následně separátor odstraní CO2 a izoluje chtěný extrakt.

Rozpustnost vysoce stlačeného CO2 se při různé teplotě a hodnotě tlaku liší. To vede k možnostem extrahovat různé sloučeniny. Zároveň to vyžaduje znalosti nutné pro vytvoření právě takových sloučenin, jež chtějí laboranti získat.

Výhod extrakce pomocí superkritického oxidu uhličitého je hned několik. Díky tomu, že je tato látka zcela nezávadná a nehořlavá, neohrožuje zdraví ani přírodní prostředí. Výsledný extrakt neobsahuje žádné zbytky rozpouštědla, ani těžkých kovů, herbicidů či pesticidů. Celý proces navíc probíhá při nízkých a stabilních teplotách, jde tedy o nejšetrnější metodu, při níž zůstane zachováno největší množství prospěšných látek. Pro svou čistotu je tato metoda hojně využívána v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

Nevýhodou této extrakce je její náročnost. K procesu jsou potřeba drahé přístroje a speciální znalosti, v domácích podmínkách je tato metoda neaplikovatelná.

Extrakcí to končit nemusí

Po procesu vyluhování účinných látek z konopí vzniká olej, jehož kvality se odvíjí od zvolené metody extrakce, od vstupního materiálu a mnoha dalších faktorů. Tento krok však nemusí být konečný. Existují totiž ještě další navazující postupy, kterými lze CBD olej ladit k dokonalosti, např. čištění, obohacení o terpeny či dekarboxylace oleje.

Čištění za pomocí specializovaného filtračního systému odstraňuje z oleje nežádoucí tuky, chlorofyl či chemikálie. Vzhledem k tomu, že během procesu extrakce může dojít ke ztrátě některých terpenů (aromatické sloučeniny s velkým potenciálem pro lidské tělo), lze oleje o tyto prospěšné látky obohacovat.

Dalším důležitým procesem při výrobě CBD olejů je již několikrát zmíněná dekarboxylace. Jde o proces, při němž se využívá teplo k proměně kyselých kanabinoidů na kanabinoidy aktivní. Dekarboxylace CBD oleje vede k co nejefektivnějšímu výslednému produktu.

Zpět na blog